SKYPER ZOne

FakaHeda portal - www.4game.czCounter-Strike Clan Community ---> Najväčší zoznam českých a slovenskýck clanov a ich informácie. download,screenshot,wallpapers,info,servery,návody... Po dlhsej dobe sa znovu ideme pusit do webu

Rcon a Amx prikazi

Príkaz: Znamená:
   
rcon sv_restart X reštartne zápas za X sekúnd
rcon sv_proxies X povolí X pripojeni HLTV...odporúčam sv_proxies 2
rcon users Vypíše zoznam užívateľov na serveri
rcon status Zoznam užívateľov na serveri, so zoznamom WONID a IP hráčov
rcon changelevel xxxxxx Mapa sa zmení na xxxxxx napr...rcon changelevel de_dust2
rcon say xxxx Správa xxxx bude poslaná všetkým hráčom
rcon kick xxxx Kick hráča s nickom xxxx
rcon banid xx xxxxx Banne hráča s WONID xxxx na xx minút
changelevel de_dust zmení mapu na dust
decalfrequency 0 umožní sprayovanie lôg donekonečna okamžite zasebou (číslo označuje interval po ktorom môžete opať sprayovať)
ghost 1 uvidíte ostatných spectatorov s spectator móde (0 = off)
lambert -1.0001 uvidíte všetky veci jasne bez použitia baterky
mp_timelimit 30 level sa bude hrať 30 minút, potom príde na radu iná mapa (0 vypne)
mp_roundtime 3 udáva časovú da*žku v minútach jedného roundu (od 1-8)
mp_buytime 0.5 udáva časovú da*žku v minútach, počas ktorej Vám je umožnené nakupovať
mp_freezetime 1 udáva dobu v sekundách, počas ktorej bude hra na začiatku každého roundu zamrznutá - slúži na nákup zbraní a vybavenia
mp_forcechasecam 0/1/2/3 0 je pre free-look mód; 1 vám umožňuje v spectator móde sledovať vašich teammates; 2 Vám zablokuje akékoľvek "lietanie" a uvidíte iba časť mapy, kde ste umreli; 3 Vám uzamkne presne pohľad na hráča bez toho, aby ste mohli akokoľvek "lietať" okolo neho. To sa často využíva pri CW, kedy v teame mŕtvi spoluhráči nemôžu nakúkať za roh a napovedať kolegovi, že "nepriateľ sa blíži z pravej strany"
mp_fadetoblack 1 po smrti Vám automaticky stmavne obrazovka (0 = off) allow_spectators 1 - na serveri sa môžu pohybovať spectatori (0 = off)
mp_c4timer 45 udáva, koľko sekúnd po položení bomby bomba vybuchne (štandart 45 na publicu, pri CW je to iba 35)
mp_startmoney 800 nastavením tejto premennej určíte, koľko dolárov bude mať každý hráč po reštarte na začiatku kola. 800 je default.
mp_autoteambalance 1 v prípade, že v jednom tíme je o dvoch a viac hráčov, zapnete automatickú balanciu hráčov (vyrovnanie) do tímov (vypnete, ak za 1 dáte 0)
mp_limitteams 1 znamená, že jeden tím môže mať max. o jedného hráča viac ako druhý (môžete číslo rôzne meniť - nulou vypnete)
mp_autokick 1 každý TK bude vykopnutý zo serveru (vypnete ak dáte za 1 - 0)
mp_friendlyfire 1 zapnete friendly fire - 0 vypne
mp_tkpunish 1 TKiller si ďalšie kolo nezahrá - ak zabil vlastného
mp_hostagepenalty 3 po zabití 3 hostage-ov Vás server vykopne
mp_flashlight 1 server tým umožní používanie bateriek - 0 vypnete
mp_footsteps 1/0 zapnutie/vypnutie krokov (nebudete kroky v hre počuť)
mp_mapvoteratio 0.6 udáva, koľko percent hráčov je potrebných na votovanie novej mapy - 0.6 znamená že musí hlasovať za rovnakú mapu minimálne 60% hráčov (rozsah je od 0.0 do 1.0)
pausable 1 umožníte ako server ostatným hráčom pausovať hru (ak sa napr. niekto nešťastne odpojí a vy na neho čakáte) (0 = off)
listplayers vypíše Vám zoznam hráčov a ich id na serveri - slúži na kickovanie a votovanie o vyhodení hráča zo serveru
status vypíše sa Vám zoznam hráčov na serveri, ako dlho už hrajú, ich wonid, IP adresa, choky a lossy
mp_logmessages 1 týmto príkazom zapnete logovanie (zapisovanie) chatu do súboru (0 = off)
kick "xxx" týmto príkazom vykopnete zo serveru hráča - xxx je meno hráča a píšeme to bez úvodzoviek
kick #15 týmto príkazom vykopnete zo serveru hráča, ktorého ID je 15 (ID zistíte napísaním príkazu "listplayers" od konzoly). Mriežka je povinná!
remove 'IP' bann na IP/hráča odstránite.
sv_restartround 1 za 1 sekundu reštartuje hru
sv_gravity 800 meníte gravitáciu v hre - čím menšia tým vyššie skáčete/lietate (800 štandart)
sv_cheats 0/1 vypnete/zapnete možnosť cheatovania v hre (gl_alphamine 1; impulse 101...)
sv_password xxx nadstavíte na server heslo, ktoré bude xxx
users vypíše zoznam hráčov, ich identifikačné čísla (slúži to hlavne na bannovanie zo serveru, prípadne ak je niekto cheater (vy to zistíte), tak ho v budúcnosti môžete vždy usvedčiť na základe tohoto čísla)

Ešte na príkazoch pracujeme.

 
Tekmusic Topsite .:::Powered by CScomunity::. Kliknutim nas podporite efektmail.cz